วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

จะทำอย่างไรกับบัญชีที่มีเงินฝาก เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว

19 ต.ค. 2023
694

บทความนี้จะพาไปเรียนรู้ วิธีการขอรับเงินของเจ้าของบัญชี ที่เสียชีวิตไปแล้วกับธนาคารกันนะคะ โดยทั่วไปนั้นจะมีอยู่ 2 กรณีดังนี้ค่ะ

 1. วิธีขอรับเงินของผู้เสียชีวิตจากธนาคาร ที่มีพินัยกรรมระบุไว้
 2. ในกรณีไม่มีพินัยกรรม หรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยกรรมทายาท จะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมรดก ก็จะสามารถติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อปิดบัญชีได้

เอกสารประกอบการขอรับมรดกเงิน


 1. สำเนาใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัว ปชช ของผู้จัดการมรดก
 3. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 4. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
 5. หนังสือทายาทขอรับมรดก E05093-4-12
 6. ใบรับเงิน
 7. สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ ถ้ามี

หมายเหตุ

 1. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด จะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว 30 วัน
 2. รายการ 5 และ6 ทาง Bank มีให้กรอก
 3. ต้องนำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วยนะคะ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

 1. หนังสือทายาท ขอรับมรดก E05093-4-12
 2. สำเนาใบมรณะบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัว ปชช และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท ทุกคนผู้มาขอรับเงิน
 4. หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 5. สำเนาบัตรประจำตัว ปชช และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว
 7. ใบรับเงิน
 8. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส ของผู้วายชนม์ ถ้ามี
 9. สมุด เงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ ถ้ามี

จะเห็นว่าเอกสารที่ Bank สีเขียวต้องการ มีเยอะมากปกป้องเรื่องยุ่งที่ Bank อาจจะต้องเจอภายหลังอย่างเต็มที่ แนะนำว่าให้ ทำพินัยกรรมไว้ก่อน จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด จะได้ดำเนินการได้ง่าย และไม่เป็นภาระในภายหลังอีกด้วยนั่นเองค่ะ

ที่มา : showbizzinfoo parinyajai yakkinn999  sit-smiling