วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

วิธีเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ Solar Panel

31 ต.ค. 2023
736

แผงโซล่าเซลล์ เรียกว่า Solar Panel แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)
 2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ ทั้ง 2 ชนิด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกัน แต่จะแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพ

ข้อดี และข้อเสีย ของแผงโซล่าเซลล์แต่ละชนิด

1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ผลิตมาจาก ผลึกของซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) ซึ่งบางทีก็จะถูกเรียกว่า single crystalline (single-Si) จะมีจุดสังเกตุค่อนข้างง่ายกว่าชนิดอื่นดูรูปร่างภายนอกจะรู้ได้ทันที เพราะจะเห็นแต่ละเซลล์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีที่เข้ม โดยแผงชนิดนี้ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก อันเนื่องมาจาก เกิดจากกระบวนการกวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ที่เรียกว่า Czochralski process จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอกจากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่จะถูกนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที


ข้อดีของ โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline

 • มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง คุณภาพดีที่สุด
 • มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟต่อขนาดพื้นที่สูง จึงใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตแสไฟ ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิที่ไม่สูงหรืออากาศค่อนข้างเย็นได้ดีกว่า ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เล็กน้อย
 • มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี
 • ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะที่มีแสงน้อย เช่น ตอนมีเมฆมาก

ข้อเสีย

 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ เป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุด
 • ถ้าหากมีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจรไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์ที่สูงเกินไป
 • ถ้าอากาศร้อนมากๆคุณภาพการผลิตกระแสไฟจะผลิตได้น้อย

2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystallinels)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยในกระบวนการผลิตจะนำเอา ซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมเดลที่เป็นรูปทรงสี่หลี่ยม ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออก น้ำเงิน ไม่เข้มมาก

ข้อดี แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystallinels

 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
 • มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูง หรืออากาศร้อนได้ดีกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสีย

 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟต่ำกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์
 • มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 15-20 ปี และคุณภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจะลงลดเร็วกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์
 • มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟต่อพื้นที่ต่ำกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ หมายถึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า
 • ด้วยตัวแผงที่เป็นออกเป็นสีน้ำเงินทำให้ความสวยงามขณะติดตั้งอยู่ในตัวบ้านอาจจะสู้ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ไม่ได้