วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

แผงโซล่าเซล์ มีกี่แบบ และ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

20 ส.ค. 2022
683

แผงโซล่าเซลล์ คือ การนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น และเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Co2) เหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน, โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

แผงโซล่าเซล์ มีอยู่ 3 แบบ คือ


 1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี

 1. ผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
 2. ใช้พื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ และ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 4 เท่า ของชนิดฟิล์มบาง หรือ thin film
 3. มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 20-25 ปี
 4. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิดอื่นเมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย

ข้อเสีย

 1. เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีราคาแพงที่สุด
 2. ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์มีความสกปรก หรือ ถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจร หรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป
 1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

ข้อดี

 1. แบบฟิล์มบางนั้นมีราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ เพราะสามารถผลิตได้ง่ายและมีจำนวนมาก
 2. ในที่อากาศร้อนมากๆ แบบฟิล์มบางนั้นมีผลกระทบน้อยกว่าแบบอื่น
 3. ไม่มีปัญหาเรื่องแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้

ข้อเสีย

 1. มีประสิทธิภาพต่ำ
 2. สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ
 3. ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
 4. การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน
 1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี

 1. มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึง ใช้ปริมาณซิลิคอน ในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับแบบ โมโนคริสตัลไลน์
 2. มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่าแบบ โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย
 3. มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ แบบโมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสีย

 1. มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบบ โมโนคริสตัลไลน์
 2. ดูไม่สวยงามเมื่อเทียบกับ แบบโมโนคริสตัลไลน์ และ แบบฟิล์มบางที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า