วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

Solar Cell การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำ ปั้มน้ำ รดน้ำต้นไม้

20 ธ.ค. 2020
919

หากท่านเป็นเกษตรกร หรือผู้สนใจในการใช้งานพลังงานทดแทน Solar Cell หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่กำลังมองหาวิธีที่จะสูบน้ำจากสระน้ำของท่านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสูบน้ำแบบเติมน้ำมัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษา และสะดวกต่อการใช้งาน เรามีวิธีแนะนำท่านได้

ถ้าท่านจะใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท่านต้องมี แผง Solar Cell ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อทำการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานที่แปลงมาแล้วจะเป็นไฟ DC หรือไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ เช่น ปั้มน้ำ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่จะติดตั้งนี้ ผู้เขียนได้แนะนำจากการใช้งานของตัวผู้เขียนเอง โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และใช้งานได้จริง

กรณีสูบน้ำเวลากลางวัน

ท่านสามารถต่อแผง Solar Cell เข้ากับปั้มน้ำโดยตรงได้เลย โดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่ แต่ความแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดขณะใช้งานว่ามีแดดสม่ำเสมอแรงพอหรือไม่ ถ้าท่านต่อตรงแบบนี้ความแรงของปั้มน้ำจะไม่สม่ำเสมอ เพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับแสงแดดโดยตรง เช่นถ้ามีเมฆมาบังแสงก็จะทำให้ปั้มน้ำเบาลง แบบนี้เป็นต้น แต่ก็ยังทำงานได้ตามปกติ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีดังนี้

  1. แผง Solar Cell (โซลาร์ เซลล์)ให้กำลังไฟ 150 วัตต์ ถึง 300 วัตต์ จะเป็นแผง 12V. หรือ 24V. ก็ได้ จำนวน 1 ถึง 3 แผงแล้วแต่ความแรงที่ต้องการ
  2. ปั้มน้ำ DC ใช้ไฟ 12V. 24V. หรือมากกว่านี้ก็ได้ถ้าท่านต้องการความแรง แต่ราคาก็จะแพงขึ้น

หมายเหตุ ส่วนตัวผู้เขียนใช้ แผงโซลาร์เซลล์ 12V. จำนวน 3 แผงๆ หนึ่งให้กำลังไฟ 150 วัตต์ และใช้ปั้มน้ำ 12V. กินไฟ 150วัตต์ จำนวน 1 ตัว

กรณีสูบน้ำเวลากลางคืน

ท่านต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จไฟคือ Solar Charger แล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เก็บไว้ แล้วจึงต่อปั้มน้ำเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อใช้งานอีกทีหนึ่ง

ตัวอย่างการต่อปั้มน้ำ เข้ากับ แผงโซลาร์เซลล์