วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

สิทธิบัตรทองอยู่ต่างจังหวัด สามารถย้ายสิทธิมาเมืองกรุงได้แล้ว

19 ก.ค. 2023
68

ข่าวดีค่ะทุกคน ตอนนี้ใครที่มีสิทธิบัตรทองอยู่ต่างจังหวัด สามารถย้ายสิทธิมาเมืองกรุงได้แล้วนะคะ ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทางกันเลยค่ะ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาหาคำตอบจากบทความนี้ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ


เนื่องจากปัจจุบันนี้ ยังมีประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองจำนวนมากเลยนะคะ ที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ โดยไม่ได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย ทำให้ยังมีข้อจำกัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาลนั่นเองค่ะ ถึงแม้จะเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้วก็ตามนะคะ แต่หากเจ็บป่วยเกินศักยภาพหน่วยบริการ ก็ต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลตามสิทธิในต่างจังหวัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น แนวทางที่จะทำให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง เข้าถึงบริการได้สะดวกที่สุด คือการย้ายสิทธิรักษาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนนั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ

 1. แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการ
 2. ไลน์ OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ในช่องเพิ่มเพื่อน) เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง
 3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการ
 4. โทรสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ดำเนินการย้ายสิทธิบัตรทองนั้น ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว เองนะคะ และหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ดังนี้ค่ะ

 • หนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน
 • หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน
 • หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
 • เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก หรือ
 • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำหนังสือรับรองตนเองได้
  .

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #บัตรทอง #สปสช