วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การขอเลขที่ทะเบียนบ้านใหม่ กรณี ไม่ได้เขียนแบบ และเซ็นต์รับรองโดยวิศวกร

02 ต.ค. 2023
142

เมื่อทำการปลูกบ้านเสร็จแล้ว ต้องการขอเลขที่ทะเบียนบ้านใหม่ บ้านขนาดเนื้อที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม. (ไม่ต้องมีแบบรับรองจากวิศวกร) มีเพียงขนาดของพื้นที่ใช้สอย ให้ไปติดต่อ ฝ่ายช่างที่ อบต.หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อทำเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้าง ( อ.1 ) แต่แนะนำทุกครั้งที่จะปลูกสร้างให้ นำแปลนไปยื่นขอใบอนุญาตก่อนค่ะ


เอกสารมีดังนี้

  1. แปลนขนาดของพื้นที่ใช้สอยของบ้าน ห้องน้ำ ครัว(ถ้ามี ) หรือบางท่านอาจไม่สามารถเขียนแปลนได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง เขาจะเขียนให้ได้ค่ะ
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

จากนั้นรอเจ้าหน้าที่เขียนแปลน และตรวจสอบเซ็นต์รับรอง และออกใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 และเมื่อได้ใบอนุญาตแล้ว ให้นำเอกสารใบ อ.1 ที่ทางเจ้าหน้าที่ให้มา นำไปขอใบ ทร.9 จากผู้ใหญ่บ้าน ให้เขารับรองให้

เอกสารในการขอ ใบ.ทร.9 ที่เราต้องแนบไปมีดังนี้

  1. รูปถ่ายด้านหน้า ,ด้านข้าง , ห้องน้ำ
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน ,สำหรับทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุดแนบไปด้วย

เมื่อได้ใบ ทร.9 จากผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมด ไปที่ หน่วยงานสาธารณสุขของพื้นที่ เพื่อให้แพทย์ ออกใบรับรองห้องน้ำ ว่าถูกสุขอนามัยให้ เมื่อได้ใบรับรองจากแพทย์แล้ว

ให้นำเอกสารทั้งหมดไปที่ ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เขาออกเลขที่บ้านให้ค่ะ

ในการขอทร.9 และใบรับรองจากแพทย์ และขอบ้านเลขที่ สามารถดำเนินภายในวันเดียวได้ค่ะ แต่การขอใบ อนุญาตก่อสร้าง อ.1 ต้องรอเพราะต้องให้ผู้มีอำนาจในอบต.หรือเขตลงนามก่อนนั่นเองค่ะ

เมื่อได้เล่มทะเบียนบ้านแล้ว ก็ถ่ายสำเนาเล่มทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน และสำเนาเจ้าของที่ดิน ไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าในเขตได้เลยค่ะ