วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

10 แหล่งทรัพยากรและแร่ที่มีคุณค่าของไทย

18 มิ.ย. 2024
59

ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุที่มีคุณค่ามากมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ต่อไปนี้คือ 10 แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่มีคุณค่าที่สุดของไทย พร้อมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์และปริมาณสำรองที่เรามี

แร่เหล็ก
 1. แร่ดีบุก
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์โลหะผสม เช่น บัดกรี น้ำประสานทอง และเครื่องเคลือบ
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 2.5 ล้านตัน (อันดับ 7 ของโลก)
 1. แร่สังกะสี
 • การนำไปใช้ประโยชน์: เคลือบโลหะ ป้องกันการเกิดสนิม ผลิตแบตเตอรี่
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 1.5 ล้านตัน (อันดับ 12 ของโลก)
 1. แร่ทองแดง
 • การนำไปใช้ประโยชน์: สายไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่อประปา
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 1 ล้านตัน (อันดับ 15 ของโลก)
 1. แร่พลวง
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตแบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ ยา
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 800,000 ตัน (อันดับ 5 ของโลก)
 1. แร่เหล็ก
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตเหล็กกล้า ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 700,000 ตัน (อันดับ 16 ของโลก)
 1. แร่ทองคำ
 • การนำไปใช้ประโยชน์: เครื่องประดับ การลงทุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 600,000 ตัน (อันดับ 14 ของโลก)
 1. แร่ยิปซัม
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ กระดาษ
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 500,000 ตัน (อันดับ 10 ของโลก)
 1. แร่ฟลูออไรต์
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตกรดฟลูออริก สารเคลือบฟัน ยาฆ่าแมลง
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 400,000 ตัน (อันดับ 11 ของโลก)
 1. แร่บาไรต์
 • การนำไปใช้ประโยชน์: สารเติมน้ำหนักในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตสี
 • ปริมาณสำรอง: ประมาณ 300,000 ตัน (อันดับ 13 ของโลก)
 1. แร่หินปูน
 • การนำไปใช้ประโยชน์: ผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาว ปุ๋ย
 • ปริมาณสำรอง: มีมากมายมหาศาล (อันดับ 1 ของโลก)

ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่ธาตุที่มีคุณค่ามากมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคนรุ่นต่อไปจะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านี้