วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วิธีบนบานขอพรจากพระภูมิเจ้าที่

29 มิ.ย. 2024
67

การบนบานพระภูมิเจ้าที่เป็นความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทย โดยมีความเชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองผู้อาศัยในบ้านให้มีความสุขความเจริญและปลอดภัย หากผู้ใดบนบานแล้วประสบความสำเร็จก็มักจะนำเครื่องเซ่นไหว้มาแก้บนเพื่อแสดงความขอบคุณ

วิธีบนบานพระภูมิเจ้าที่

 1. ตั้งจิตอธิษฐาน: ก่อนบนบานควรตั้งจิตให้สงบและมั่นคง ตั้งใจอธิษฐานบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่อย่างชัดเจนว่าต้องการขอพรเรื่องใด เช่น ขอให้ค้าขายร่ำรวย ขอให้สอบผ่าน ขอให้หายเจ็บป่วย เป็นต้น
 2. เตรียมเครื่องเซ่นไหว้: เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ตามที่บนบานไว้ โดยทั่วไปมักจะใช้ของที่เป็นมงคล เช่น ผลไม้ ขนมหวาน อาหารคาวหวาน น้ำเปล่า เหล้าขาว บุหรี่ ธูป เทียน เป็นต้น
 3. จุดธูปเทียน: จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ปักไว้ที่กระถางธูปหน้าพระภูมิเจ้าที่
 4. บนบาน: กล่าวคำบนบานอย่างชัดเจนและจริงใจ โดยระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และสิ่งที่ขอพรอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุว่าจะแก้บนด้วยอะไร
 5. อธิษฐานจิต: หลังจากบนบานเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตขอพรจากพระภูมิเจ้าที่อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการบนบานพระภูมิเจ้าที่

 • เครื่องเซ่นไหว้: ผลไม้ ขนมหวาน อาหารคาวหวาน น้ำเปล่า เหล้าขาว บุหรี่ ธูป เทียน
 • พานหรือถาด: สำหรับวางเครื่องเซ่นไหว้
 • ธูปเทียน: ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม
 • น้ำมนต์: สำหรับรดหรือประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ดอกไม้: ดอกไม้มงคล เช่น ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ
 • ผ้าขาว: สำหรับรองรับเครื่องเซ่นไหว้หรือปูที่พื้นหน้าพระภูมิเจ้าที่

ข้อควรปฏิบัติในการบนบานพระภูมิเจ้าที่

 • ควรบนบานด้วยความจริงใจและตั้งใจจริง
 • ไม่ควรบนบานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินตัว
 • ควรเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ตามที่บนบานไว้
 • เมื่อบนบานแล้วควรปฏิบัติตามคำบนอย่างเคร่งครัด
 • หากบนบานแล้วประสบความสำเร็จควรนำเครื่องเซ่นไหว้มาแก้บนตามที่บนไว้
 • ไม่ควรบนบานบ่อยเกินไป เพราะอาจทำให้พระภูมิเจ้าที่ไม่พอใจได้

ข้อห้าม

 • ไม่ควรบนบานในสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น
 • ไม่ควรบนบานในสิ่งที่เป็นการผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
 • ไม่ควรบนบานด้วยของเซ่นไหว้ที่เป็นของดิบหรือของคาวที่มีกลิ่นแรง
 • ไม่ควรบนบานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ
 • ไม่ควรบนบานด้วยความโกรธหรือโมโห