วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ต้นไม้ ดอกไม้มงคล ที่ควรปลูกไว้ในแต่ละทิศของบ้าน

29 มิ.ย. 2024
70

ความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้ดอกไม้มงคลในแต่ละทิศของบ้าน

ในวัฒนธรรมไทย มีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ดอกไม้มงคลในแต่ละทิศของบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขให้แก่ผู้อาศัย ความเชื่อนี้สืบทอดกันมาช้านาน และยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน


ทิศเหนือ

 • ต้นมะยม: เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
 • ต้นปีบ: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นจำปี: เชื่อว่าจะช่วยให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เคารพนับถือ

ทิศตะวันออก

 • ต้นเข็ม: เชื่อว่าจะช่วยให้มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม
 • ต้นโมก: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นพุด: เชื่อว่าจะช่วยให้มีจิตใจสงบ สุขใจ

ทิศใต้

 • ต้นขนุน: เชื่อว่าจะช่วยให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
 • ต้นมะพร้าว: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นกล้วย: เชื่อว่าจะช่วยให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์

ทิศตะวันตก

 • ต้นมะม่วง: เชื่อว่าจะช่วยให้มีอำนาจ บารมี
 • ต้นมะขาม: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นตะเคียน: เชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ต้นแก้ว: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นมะยม: เชื่อว่าจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
 • ต้นจำปี: เชื่อว่าจะช่วยให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เคารพนับถือ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 • ต้นเข็ม: เชื่อว่าจะช่วยให้มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม
 • ต้นโมก: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นพุด: เชื่อว่าจะช่วยให้มีจิตใจสงบ สุขใจ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 • ต้นขนุน: เชื่อว่าจะช่วยให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
 • ต้นมะพร้าว: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นกล้วย: เชื่อว่าจะช่วยให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 • ต้นมะม่วง: เชื่อว่าจะช่วยให้มีอำนาจ บารมี
 • ต้นมะขาม: เชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ต้นตะเคียน: เชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย

นอกจากความเชื่อเรื่องทิศทางแล้ว ยังมีข้อควรพิจารณาอื่นๆ ในการเลือกปลูกต้นไม้ดอกไม้มงคล ได้แก่

 • ขนาดของต้นไม้: ควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่แคบเพราะอาจทำให้รากชอนไชทำลายโครงสร้างบ้านได้
 • ความต้องการแสงแดด: ต้องพิจารณาว่าต้นไม้ที่เลือกต้องการแสงแดดมากน้อยเพียงใด แล้วเลือกปลูกในทิศทางที่ได้รับแสงแดดตามที่ต้องการ
 • ความต้องการน้ำ: ควรเลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และไม่ต้องการน้ำมากเกินไปเพื่อป้องกันปัญหารากเน่า

การปลูกต้นไม้ดอกไม้มงคลในแต่ละทิศของบ้านเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านาน และยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน แม้ว่าอาจไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน แต่ก็ถือเป็นการสร้างความสบายใจและความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อาศัย