วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

กกพ. ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า อยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย รับปีใหม่ 2567

29 พ.ย. 2023
607

กกพ. ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า รับปีใหม่ 2567 โดย “กกพ.” ประกาศค่าเอฟที 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย มีผลตั้งแต่งวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เป็น้นไปเลยนะคะ

กกพ. ในการประชุมครั้งล่าสุดนั้น มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า Ft ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


   ค่า Ft (Fuel Adjustment Charge (at the given time)) เป็นสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนหรือประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ มีการปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน โปร่งใสกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า

กกพ. ได้เผยรายละเอียดการปรับค่าไฟฟ้าครั้งนี้ว่า “กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคง ในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น”

สุดท้าย กกพ. เชิญชวนประชาชนหันมาเอาใจใส่ประหยัดไฟมากขึ้นด้วย 5 ป. ดังนี้ค่ะ

• ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ
• ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน
• ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา
• เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
• ปลูก ต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน ช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ.