วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เงินเฟ้อ คืออะไร ? เราจำเป็นต้องรู้หรือไม่

15 มิ.ย. 2024
83

เงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป เงินจำนวนเท่าเดิมแต่จะมีค่าลดลง ทำให้ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงกว่าเดิม ดังนั้นเราควรศึกษาเพื่อเตรียมตัวรองรับสถานะการณ์เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สาเหตุของเงินเฟ้อ

มีปัจจัยหลายประการที่อาจนำไปสู่เงินเฟ้อ ได้แก่:


 • ความต้องการที่เพิ่มขึ้น: เมื่อความต้องการสินค้าและบริการสูงกว่าอุปทาน ราคาจะเพิ่มขึ้น
 • ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น: หากต้นทุนการผลิต เช่น ค่าแรงหรือวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น บริษัทอาจส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคในรูปแบบราคาที่สูงขึ้น
 • การพิมพ์เงินมากเกินไป: เมื่อธนาคารกลางพิมพ์เงินมากเกินไป เงินในระบบจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา
 • เงินเฟ้อจากต้นทุน: เมื่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันหรืออาหาร เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ราคาสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ประเภทของเงินเฟ้อ

มีประเภทเงินเฟ้อหลักๆ สามประเภท ได้แก่:

 • เงินเฟ้อแบบคืบคลาน: เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำและคงที่ ซึ่งมักอยู่ที่ประมาณ 2-3% ต่อปี
 • เงินเฟ้อแบบควบม้า: เป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจอยู่ที่ 10% หรือสูงกว่าต่อปี
 • เงินเฟ้อแบบภาวะเงินฝืด: เป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกันข้ามกับเงินเฟ้อ

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

เงินเฟ้ออาจมีผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ได้แก่:

 • ผลกระทบในแง่บวก: เงินเฟ้อแบบคืบคลานอาจกระตุ้นให้ผู้คนใช้จ่ายและลงทุนมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • ผลกระทบในแง่ลบ: เงินเฟ้อแบบควบม้าอาจทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อลดลง และอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

การวัดเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อวัดโดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ

การควบคุมเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางมักใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ เช่น:

 • การปรับอัตราดอกเบี้ย: การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยลดความต้องการและทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง
 • การดำเนินการทางการเงิน: ธนาคารกลางอาจซื้อหรือขายพันธบัตรเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบ
 • การแทรกแซงโดยตรง: ในกรณีที่รุนแรง รัฐบาลอาจแทรกแซงโดยตรงเพื่อควบคุมราคาสินค้าและบริการ

การเตรียมตัวรับมือกับเงินเฟ้อ

มีหลายวิธีที่ผู้คนสามารถเตรียมตัวรับมือกับเงินเฟ้อ ได้แก่:

 • การลงทุนในสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อ: เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล
 • การเพิ่มทักษะและการศึกษา: เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มีรายได้สูงขึ้น
 • การลดหนี้: เพื่อลดภาระทางการเงินในอนาคต

สรุปท้ายบทความ เงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตทางการเงินของเราอย่างมาก การทำความเข้าใจสาเหตุ ประเภท และผลกระทบของเงินเฟ้อสามารถช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือและวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ