วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ลาวเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างหนัก

26 มิ.ย. 2024
83

เศรษฐกิจลาวยังคงประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผันผวน ปัญหาการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาเงินเฟ้อ

ปัจจุบันเงิน 1 บาทไทย แลกเงินลาวได้ประมาณ 620-720 กีบ


เงินกีบลาว

สาเหตุวิกฤตเงินเฟ้อในลาวมีหลายประการ ได้แก่:

 1. ค่าเงินกีบอ่อนค่าลง: เงินกีบของลาวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
 2. หนี้สาธารณะสูง: ลาวมีหนี้สาธารณะสูงอย่างมาก ซึ่งทำให้ภาระหนี้เพิ่มขึ้นและอาจทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยิ่งเลวร้ายลงไปอีก
 3. ขาดแคลนน้ำมัน: ลาวกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคบริการ
 4. เงินเฟ้อสูง: อัตราเงินเฟ้อของลาวสูงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ประชาชนลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
 5. การบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ: การบริโภคภาคเอกชนของลาวได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
 6. การลงทุนภาครัฐที่ถูกจำกัด: การลงทุนภาครัฐของลาวถูกจำกัดจากพื้นที่ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
 7. ผลกระทบจากโควิด-19: ลาวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เหมือนกับประเทศอื่น แต่ลาวกลับเผชิญปัญหาที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นหลังจากนั้น
 8. ความไม่เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ: ความไม่เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของลาวทำให้นักลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
 9. การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ: ลาวกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
 10. ความสัมพันธ์ทางการเงินกับจีน: ลาวมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับจีนอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ลาวตกอยู่ใน “กับดักหนี้สินจีน”

วิธีรับมือกับภาวะเงินเฟ้อของประชาชน

มีหลายวิธีในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ โดยวิธีที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้:

 1. วางแผนการลงทุน: การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินสามารถช่วยลดผลกระทบจากการลดค่าเงินเนื่องจากเงินเฟ้อได้
 2. วางแผนหางานพิเศษ: การหาเงินเพิ่มจากการทำงานพิเศษสามารถช่วยเพิ่มรายได้และลดผลกระทบจากการลดค่าเงิน
 3. วางแผนการใช้จ่ายเงิน: การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบโดยจำกัดการใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินออมได้
 4. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ: การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเงินเฟ้อและสถานการณ์เศรษฐกิจสามารถช่วยเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
 5. การถือครองสกุลเงิน: ท่านอาจจะนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นเพื่อถือครอง เช่น เงินดอลลาร์

โดยรวมแล้ว การวางแผนอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ