วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วิธีลงทะเบียน โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

18 มิ.ย. 2021
997

หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดตัวเว็บไซต์ พร้อมกับการให้ E-Voucher อีก 7,000 บาท ซึ่งหากท่านได้รับสิทธิสิทธิคนละครึ่งแล้วจะยังสามาสรถลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้อีกไหม ต้องบอกก่อนว่าท่านสามารถลงทะเบียนได้แต่สิทธิคนละครึ่งของท่านจะโดนตัดทันทีนั่นหมายความว่า ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ทั้งสองสิทธิได้ ต้องเลือก โครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะให้สิทธิผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

สำหรับโครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในส่วนโครงการคนละครึ่ง จะเป็นการได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังเลย ก็คือแบ่งจ่ายคนละครึ่งกับรัฐ วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รวมตลอดโครงการ 3,000 บาท


เช่นการซื้อใช้ซื้อบริการก็คือหากซื้อ 2,000 บาท ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 2,000 บาท

แต่ในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเป็นในรูปแบบของให้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการไปก่อนถึงจะได้ E-Voucher ซึ่ง  E – Voucher มากสุดจะได้ คนละ 7,000 บาท ซึ่ง 7,000 ในที่นี้ จะได้ก้ต่อเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการในจำนวนเงินทั้งหมด 60,000 บาทต่อคนนั่นเอง และ E-Voucher จะใช้ได้มากสุด 5,000 บาทต่อวันต่อคน

E-Voucher จะมีรูปแบบการใช้อยู่ 2 แบบ 

    1.ซื้อของตั้งแต่ 1 – 40,000 บาท จะได้รับ E-Voucher คืน 10 % ก็คือ 4,000 บาท

    2. ซื้อของตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บาท จะได้รับ E-Voucher คืนเพิ่มอีก 15% 3,000 บาท

ซึ่งทั้งหมดแล้วจะได้รับ E-Voucher รวม 7,000 บาท และ E-Voucher นี้จะได้รับทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไปและจะสามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการนี้ไม่เหมาะกับคนที่รายได้น้อย นั่นหมายความว่าเหมาะกับคนที่มีธุรกิจต่างๆที่มีรายได้เป็นจำนวนมาก 

ผู้มีสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน 
ภาพจาก www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

การเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

1.โหลดแอป G – Wallet  หรือผู้ที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว ให้เข้าไปที่แอปเป๋าตัง กดใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

2. กดยืนยันเงื่อนไขของโครงการ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ แล้วกดยืนยัน

4. รอรับ OTP ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

วิธีการยืนยันตัวตน หลังจากเข้าร่วมสมัครโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สำเร็จ

(สำหรับผู้ที่ ใช้ G – Wallet ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือตู้เอทีเอ็มกรุงไทย)

1.กด “ใช้สิทธิ” โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว หลังจากยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว

2.ข้อความแจ้งให้ “ยืนยันตัวตน” เพิ่มเติม 

3.เลือก “ยืนยอม” และกด “ยืนยัน” ให้จัดการข้อมูลเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน

4.สามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี 

1.ยืนยันตัวตนผ่านแอป  Krungthai Next

  • เข้ารหัส 6 หลัก ของแอป  Krungthai Next
  • ดำเนินต่อบนแอปเป๋ษตัง
  • ใส่ OTP ยืนยันข้อมูลและเข้าหล้าหลักโครงการ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการยืนยันตัวตน 

2.ยืนยันตัวตนโดยสแกน ใบหน้า ผ่านแอป  Krungthai Next

  • ไปที่สแกนใบหน้า 
  • กดสแกนใบหน้า 
  • เมื่อสแกนสำเร็จกด “ยืนยันข้อมูล” จากนั้นให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขา ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการต่อ 

กรณีผู้มใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้  ATM  หรือสาขา ธนาคารกรุงไทย 

ผู้ที่ได้รับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถนำวงเงินสิทธิไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ชำระค่าบริการได้ เช่น ร้านนวด-สปา ทำผม ทำเล็บ เป็นต้น ยกเว้นไม่สามารถนำไปซื้อสินค้าบางประเภทได้ เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบส่วนวิธีการใช้จ่าย สามารถใช้จ่ายผ่าน G-wallet ในแอพฯ “เป๋าตัง” กับร้านค้าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้