วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

08 ส.ค. 2021
971

หลังจากที่รัฐได้มีมาตรการล็อคดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ทำให้ผู้ประกอบการและแรงงาน ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 รัฐจึงมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ สำหรับผู้ที่มี ประกันสังคม มาตรา 40

โดยมีรายละเอียดในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40 คือ รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาทเช่นกัน


หากสมัครหลัง วันที่ 31 ก.ค. 2564 โดยชำระเงินงวดแรกไปแล้ว จะ“ไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากกำหนดการสมัครวันสุดท้ายคือ 31 ก.ค. 2564 เท่านั้น”

ขั้นตอนการเช็คผู้ประกันตน มาตรา 40

เข้าเว็บไซต https://www.sso.go.th/wpr/main/login กรณีที่สมัครสมาชิกอยู่แล้วให้ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านกรณีที่ไม่ได้สมัครสมาชิกให้กดปุ่ม สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นเมื่อเข้าระบบได้จะมีข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตนขึ้นมา จะเท่ากับเช็คได้ทันที

ทั้งนี้การเยียวยาของประกันสังคมจะครอบคลุมกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่

1.ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สมัครผู้ ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ให้ดำเนินการรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 นี้ โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง