วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ขอวัคซีนพาสปอร์ตได้แล้ว

16 มิ.ย. 2021
844

รู้หรือไม่! หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม แล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate)  ในรูปแบบ QR Code ที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที เพื่อยืนยันรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางระหว่างประเทศ

สำหรับขั้นตอนการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ (วัคซีนพาสปอร์ต) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แนะนำว่า ผู้ที่ต้องการขอรับสมุดวัคซีนฯ สามารถนัดหมายออนไลน์ ก่อนเข้ารับบริการ  ผ่านระบบ QR Code หรือระบบนัดหมายออนไลน์ได้ที่  http://vacn.ddc.moph.go.th/


โดยเมื่อได้รับวันนัดหมายแล้ว สามารถเดินทางไปขอรับเอกสารได้ที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. (ค่าบริการเล่มละ 50 บาท) พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. หนังสือเดินทางตัวจริง

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่เมื่อ scan QR code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน

4. เอกสารแสดงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการนัดหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2521-1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : #ไทยคู่ฟ้า