วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

AI คืออะไร เปลี่ยนโลก จริงไหม

07 มิ.ย. 2021
78

หลายคนอาจเคยได้ยิน ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หรือ (AI)  ในรูปแบบต่างๆมาบ้างแล้ว ซึ่งในทุกวันนี้ Ai ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานของมนุษย์มากขึ้น จะส่งผลกระทต่อการทำงานในรูปแบบเดิม เพราะเอไอสามารที่จะทำงานซ้ำได้ไม่มีเหนื่อยไม่มีพักและยังสามารถทำงานได้ในจำนวนที่มากๆ ทั้งนี้อาจมีส่งผลกระทบต่อ แรงงานเพราะไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าเท่าเอไอ ซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักดีว่าคืออะไรกันแน่

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) คือ อะไร


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) หรือ  AI  คือสมองคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้คล้ายกับสมองมนุษย์ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่เราคุ้นหูกัน โดยเอไอนั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ รวมถึงสามารถใช้ทดแทนมนุษย์ในการทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย

AI ถูกแบ่งได้ 3 ระดับ ตามความสามารถหรือความฉลาด

1. Artificia Narrow intelligence หรือ (ANI) เป็น AI ที่เรียนรู้เฉพาะทาง เก่งในเฉพาะด้านด้านนั้น คิดและพัฒนาเองไม่ได้ เช่น รถไร้คนขับ ซึ่งสามารถทำได้เพียงแต่แค่นั้น ยังคงไม่มีความสามารถ และมีสติปัญญาคิดไปทำอย่างอื่นในขอบเขตที่กว้างไกลใกล้เคียงมนุษย์ได้

2. (Artificial general intelligence หรือ (AGI) เป็น AI ที่มีความสามารถเหมือนมนุษย์ จะสามารถเข้าใจเหตุและผล สามารถวางแผน และรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ ณ ปัจจุบันเรายังไม่สามารถสร้าง AGI ได้ แต่ศาสตราจารย์ Linda Gottfredson ได้อธิบายว่า AGI ปัญญาประดิษฐ์ในระดับนี้เป็นความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับจิตใจความนึกคิดมากกว่าอย่างอื่น โดยจะเกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการเรียนรู้ วางแผน การแก้ปัญหา รู้จักคิดในเชิงนามธรรม มีความคิดที่สลับซับซ้อน เรียนรู้ได้เร็ว เรียนรู้จากประสบการณ์ 

3. Artificial Super Intelligence หรือ (ASI) คือ AI ที่มีการพัฒนาเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ที่มีทั้งปัญญา สามารถคิดเองตัดสินใจเองและสร้างโปรแกรมด้วยตัวเอง โดยมีเงือนไขบางข้อเท่านั้น จึงทำให้คนบางกลุ่มไม่ยอมรับ เพราะอาจจะสร้างหายนะให้กับโลกได้

ปัจจุบัน AI ถึงขั้นไหนแล้ว

AI ทุกตัวบนโลก เป็น Artificia Narrow intelligence หรือ (ANI) เป็น AI ที่เรียนรู้เฉพาะทาง ยังไปไม่ถึงระดับ (AGI) และ (ASI) ซึ่งถ้าเป็น AI ที่ระดับผู้เชี่ยวชาญกลัวว่าจะมาครองโลก แบบทำลายเผ่าพันธ์มนุษย์ ต้องเป็น AI ระดับ (ASI) เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ (ANI) แต่แน่นอนเทคโนโลยีเติบโตในอัตตราเร่ง อะไรก็เกิดขึ้นได้ (ASI) อาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิด ซึ่งกระทั่งไปถึงขั้นนั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ให้ความเห็นว่าแม้ (ASI) จะเกิดขึ้น ก็ไม่น่าจะมาทำลายเผ่าพันมนุษย์หรอก เพราะ AI จุดเริ่มต้นก็มาจากหมนุษย์ ป้อนข้อมูลเข้าไป แล้วก็เป็นคนกำหนดคำสั่งว่า AI ควรจะเรียนรู้จากอะไร แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ ASI จะมาทำลาย เผ่าพันธ์มนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากคำสั่งมนุษย์นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์คงไม่สร้าง AI มาเพื่อทำลายตัวเองหรอก

ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ได้อย่างไร

การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์มีชื่อเรียกว่า Machine learning โดยอาศัยข้อมูลมากมายมหาศาล หรือเรียกว่า Big Data ที่ได้มากจากอุปกรณ์ต่างจากการใช้งาน ไม่ว่าจะมาจาก เว็บไซต์ หรือ สื่อ โซเชียลมีเดีย เมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้น AI จะทำการแยกแยะและ วิเคราะห์ ข้อมูล การเรียนรู้ที่พูดถึงมากที่สุดคือ Deep learning คือระบบการเรียนรู้ที่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้ โดย AI จะทำการเรียนรู้ภาพเช่น สุนัข และ แมว โดย AI จะเรียนรู้ภาพแมวและสุขนัขแบบต่างๆ หลายๆ ภาพ และสุดท้าย เมื่อ AI มีภาพประมวลผลที่มากพอก็จะรู้ได้ว่าเป็นสุนัขหรือแมว

เป้าหมายในการสร้าง AI ไม่ได้สร้างมาเพื่อครองโลกแต่อย่างใด

แต่สร้าง AI ขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบา เพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์  ลดการทำงานที่หน้าเบื่อซ้ำๆ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเอไอ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ไม่วันใดก็วันหนึ่ง อนาคตเราอาจจะรู้ว่าเอไอ จะก้าวล้ำหน้า มนุษย์ได้เพียงไหนแต่คนที่รู้จักปรับใช้เอไอ ก็จะนำคนที่ไม่ได้ใช้เอไออย่างแน่นอน นำมาเรียนรู้ที่จะใช้ และนำมาสร้างประโยชน์ ให้กับการทำงานหรือชีวิตประจำวันกันดีกว่าสุดท้ายเอไอ จะเป็นได้เหมือนเพื่อนสนิทของเรา