ปิดรับข้อความจากคนไม่รู้จัก ที่ไม่ใช่เพื่อน บน Facebook

Facebook ใช้ติดต่อสื

อ่านต่อ..

เปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนข้อความให้เป็นเพลง บน Messenger

Messenger เป็นแอปพลิ

อ่านต่อ..

อ่านข้อความ Messenger โดยไม่ให้คู่สนทนารู้ว่าเราอ่าน

การใช้งาน Messenger

อ่านต่อ..