วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านใหม่

04 ต.ค. 2023
634

บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านใหม่กันนะคะ ในกรณีที่ซื้อที่ดินเปล่าแล้วปลูกบ้าน โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไฟฟ้ายังเข้าไปไปถึง แล้วมีความประสงค์ต้องการปลูกบ้าน และมีความจำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้าในการใช้เครื่องมือต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้ 2 กรณีดังนี้นะคะ


  1. อาจใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าแทน กรณีนี้จะต้องมีการใช้ค่าน้ำมันในการปั่นไฟฟ้าต้องเสียเงินค่าน้ำมัน
  2. ขอใช้ไฟฟ้าสำรองชั่วคราว กรณีนี้เจ้าของที่ สามารถนำสำเนาโฉนดที่ดิน และบัตรประจำตัวประชาชนของตน นำไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าสำรองชั่วคราวก่อนได้ แต่มีเงื่อนไขที่จะต้องทราบก่อนดังนี้นะคะ
  • จะต้องเสียค่าประกันมิเตอร์ ราคา 6,000 บาท หมายถึงตอนไปขอจะต้องจ่ายค่าประกันหม้อก่อน จากนั้น2-3 วัน เจ้าหน้าที่จะไปติดตั้งมิเตอร์ให้ แต่ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องเตรียมคือ ต้องมีการปักเสาไว้ พร้อมต่อสายไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีหน้าที่เพียงมาติดตั้งมิเตอร์เท่านั้น
  • อัตราหน่วยกิต ค่าไฟฟ้าจะสูงกว่าราคาอัตราค่าไฟฟ้าปกติมากกว่าเท่าตัว

เมื่อทำการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย และได้เลขที่บ้าน เล่มทะเบียนบ้านใหม่แล้ว ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปทำการยื่นขอไฟฟ้าได้เลยค่ะ

  1. สำเนาทะเบียนบ้านใหม่
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. 4.สำเนาทะเบียนบ้านตามบัตรประจำตัวประชาชน

โดยการขอใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันจะมีโครงการของรัฐบาลฟรี 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการ 140 เมตร ฟรี หมายถึง จากระยะจุดจ่ายไฟที่ใกล้ที่สุด มาถึงจุดบ้านใหม่ของท่าน หากมีระยะไม่เกิน 140 เมตร ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่หากเกินระยะ 140 เมตร จะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งกับการไฟฟ้า อาทิเช่น ค่าสายไฟฟ้าเมตรละ 15 บาท ท่านจ่าย 7.5 บ และการไฟฟ้า 7.5 บ. เอาให้เข้าใจง่ายๆ การยกตัวอย่างนี้ยังไม่รวมค่าอื่นๆ เอาค่าต่างๆรวมกันแล้วจ่ายฝ่ายละครึ่งนั่นเองค่ะ
  2. โครงการที่ 2 คือ ได้ส่วนลดโฉนดละ 75,000 บาท หมายถึง เมื่อท่านไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า ทางเจ้าหน้าที่จะออกมาสำรวจ และประเมินระยะรวมถึงค่าใช้จ่าย หากระยะอยู่ไม่เกิน 140 เมตร เขาจะให้อยู่ในโครงการที่ 1 แต่หากเกินระยะ ทางการไฟฟ้าจะประเมินให้มาเข้าข่าย โครงการที่ 2 คือส่วนลด 75,000 บาท ยกตัวอย่าง ทางเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าจากจุดจ่ายไฟสุดท้ายใกล้สุด ระยะที่ขอ จะประเมินราคาว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเท่าไหร่ หากไม่เกิน 75,000 บาท เช่น ประเมินแล้วค่าใช่จ่าย 65,000 บ. นั่นหมายความว่า ท่านไม่ต้องจ่ายค่าใดๆ เพราะยังอยู่ในขอบเขตที่ท่านยังได้ส่วนลด ที่ไม่เกิน75,000 บาท แต่หากประเมินเกินมากกว่า 75,000 บาท เช่น ประเมินแล้วราคาทั้งหมด 90,000 บาท ท่านจะต้องได้จ่ายในส่วนที่เกิน75,000 บาท คือยอด 15,000 บาท ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการมาติดตั้ง เนื่องจากทางการไฟฟ้าจะต้องเขียนโครงการ เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารระดับเขต จังหวัด เพื่อทำการอนุมัติ ระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนค่ะ