วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

มีผลบังคับใช้แล้ว “คาร์ซีท” สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

18 ส.ค. 2023
718

ผู้ปกครองต้องรู้ คาร์ซีทมีผลบังคับใช้แล้วนะคะ ถ้าไม่มีต้องปฏิบัติตามกฎสามข้ออย่างเคร่งครัด


กฎหมายคาร์ซีท (Car Seat) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี มีผลบังคับใช้แล้วนะคะ “คาร์ซีท” ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ใครไม่มีคาร์ซีท ต้องปฏิบัติ 3 ข้อ จึงจะไม่ถูกปรับ 2,000 บาท

18 สิงหาคม 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัย ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก และวิธีป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) ส่วนรถรับจ้าง และรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

โดยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท มี 2 แบบด้วยกันนะคะ คือ

  1. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถ
  2. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ
    โดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิง ( Booster Seat ) ต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อยกเว้นสำหรับประชาชนที่ไม่มีคาร์ชีท
แต่มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งในรถด้วย จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้ง 3 ข้อ จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคาร์ซีท ดังนี้ค่ะ

  1. ขับรถด้วยความเร็วช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และต้องขับชิดซ้าย
  2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง หากเป็นรถกระบะ หรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ
  3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ทั้งนี้ หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะ

ที่มา : รูปภาพจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ