วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

10 สัญญาณเตือน เปลี่ยนแบตก่อนมือถือเสื่อม

20 ต.ค. 2023
103

บทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ 10 สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ก่อนมือถือเสื่อมกันค่ะ เพราะบางครั้งอุปกรณ์จะระบุถึงปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ต้องแก้ไขในทันที หาหเกิดความล่าช้าเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง และทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงได้นะคะ

โดยปัญหาทั่วไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วนั้น เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ การละเลยการบำรุงรักษาแบตเตอรี่นั้น อาจจะทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพต่ำ และทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายได้ เช่น ความร้อนที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่ชำรุด อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ใกล้เคียงเกิดความเสียหาย หากไม่แก้ไขก็อาจเสียหายอย่างถาวรได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่า อาการสำคัญที่แสดงว่า ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ มีอะไรบ้างค่ะ


10 สัญญาณเตือน เปลี่ยนแบต ก่อนมือถือเสื่อม

 1. แบตเตอรี่มักร้อนมากขึ้นระหว่างการชาร์จ และการใช้งาน
  หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ร้อนขึ้นระหว่างการชาร์จ หรือการใช้งานปกติ เป็นไปได้มากว่า เป็นสัญญาณของแบตเตอรี่ที่มีปัญหา โดยความร้อนสูงเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น และหากยังใช้ต่อไป อาจทำให้อายุการใช้งานโดยรวมสั้นลง แบตเตอรี่ที่ร้อนเกินไปอาจทำให้บางฟีเจอร์ปิด และอาจทำให้ไม่สามารถรีสตาร์ทได้ชั่วขณะ อีกสาเหตุนึงที่ทำให้แบตร้อนเกิดขึ้นหากแบตเตอรี่ตกหล่น สิ่งนี้นำไปสู่การลัดวงจรภายใน ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟสูง และส่งผลให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป อาจเกิดการระเบิดได้
 2. หลังถอดสายชาร์จแล้ว แบตลดลงอย่างรวดเร็ว
  หากคุณสังเกตเห็นว่า เวลาเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนั้น หากถอดสายชาร์จแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว อาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่แล้วค่ะ คุณอาจพบว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ลดลงจากการชาร์จ 100% เหลือประมาณ 90%หรือต่ำกว่าทันที หลังจากถอดปลั๊กชาร์จออก นี่เป็นเพราะแบตเตอรี่เสื่อม มีความจุกระแสไฟลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่แรงดันไฟของแบตเตอรี่ลดลงเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะ
 3. แบตเตอรี่บวม
  หากคุณสังเกตเห็นรอยแตก การรั่วไหล การบวม หรือก๊าซบนแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่กำลังเสื่อม สาเหตุหนึ่งอาจเป็นความเสียหายทางกายภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจนำไปสู่การลัดวงจร ทำให้เกิดกระแสเกิน และก่อให้เกิดความร้อน และก๊าซภายในแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่ของคุณบวม ควรเปลี่ยนทันที แต่คุณยังสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ได้
 4. แรงโน้มถ่วงของกรดลดลง (สำหรับแบตกรดตะกั่ว)
  เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว น้ำกรด (สำหรับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว) ภายในแบตเตอรี่ควรมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าในสถานะคายประจุ ไฮโดรมิเตอร์วัดแรงโน้มถ่วงของแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ 12V ที่ชาร์จเต็ม ความถ่วงจำเพาะของกรดควรอยู่ที่ประมาณ 1.26 และสำหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุแล้ว ควรมีค่าประมาณ 1.12 เมื่อชาร์จแล้ว เป็นไปได้ค่อนข้างมากที่แบตเตอรี่ที่เสียอาจแสดง 12.7V ถึง 13V โดยใช้มัลติมิเตอร์ แต่ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้เพียงพอ นอกจากนี้ หากคุณตรวจสอบคุณอาจพบว่ากรดในแบตเตอรี่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อชาร์จเต็ม สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีปัญหากับแบตเตอรี่ทั้งหมด
 5. ไม่ชาร์จแบตเมื่อเสียบปลั๊ก
  เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์เพื่อชาร์จ แต่คุณพบว่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้วก็ตาม นี่แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุใดๆ ได้ และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว
 6. อุปกรณ์ปิดเอง
  หากคุณพบว่าอุปกรณ์ปิดซ้ำๆ สาเหตุอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ท่ามกลางข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากแบตเตอรี่ทำงานล้มเหลวค่ะ
 7. แรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป
  หากคุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ได้ง่าย นี่เป็นการตรวจสอบง่ายๆ โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ หากแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป หรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่ระบุ สมดุลเคมีภายในแบตเตอรี่จะลดลง และแบตเตอรี่ของคุณอาจหมด
 8. ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น
  การต่อต้านการไหลของกระแสภายในแบตเตอรี่เรียกว่า ความต้านทานภายใน แบตเตอรี่รุ่นใหม่มักจะมีความต้านทานภายในต่ำ เมื่อสร้างความต้านทานสูงขึ้น ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่กำหนดก็จะลดลงเช่นกัน โดยสามารถตรวจสอบได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ขั้นแรก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์และวัดแรงดันวงจรเปิด ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของแบตเตอรี่ ตอนนี้เสียบแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ และใช้งานอุปกรณ์ ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ที่ขั้วอย่างระมัดระวัง หากคุณพบว่าแรงดันไฟแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก หรือต่ำกว่าช่วงที่ระบุ อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
 9. ซัลเฟตของแบตเตอรี่
  มักพบซัลเฟตในแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ซึ่งใช้กันทั่วไปในเครื่องสำรองไฟ (UPS) เทคโนโลยียานยนต์ ฯลฯ เนื่องจากมีกำลังในการหมุนที่ดี อย่างไรก็ตามเมื่อแบตเตอรี่ดังกล่าวได้รับการชาร์จมากเกินไป ยังไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานขึ้นโดยไม่ได้ชาร์จจนเต็มแผ่นอิเล็กโทรดอาจได้รับชั้นของผลึกตะกั่วซัลเฟต หรือที่เรียกว่าซัลเฟต หากพบซัลชั้นหนาของผลึกตะกั่วซัลเฟตบนขั้วไฟฟ้า ของแบตเตอรี่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี ใช้เวลาในการชาร์จที่นานขึ้น กำลังหมุนที่น้อยลง การสำรองแบตเตอรี่ที่สั้นลง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
 10. อุปกรณ์ใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จเท่านั้น
  เป็นเพราะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์หมด และไม่สามารถสำรองไฟได้ อุปกรณ์ดังกล่าวมักจะร้อนกว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานตามปกติ เนื่องจากแบตไหลจนหมด

เพราะฉะนั้นแล้ว อย่าลืมตรวจเช็คแบตเตอรี่ของคุณอยู่เสมอด้วยนะคะ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอาการเหล่านี้ อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อื่นๆ เช่น ส่วนประกอบทำงานผิดปกติดึงกระแสไฟมากเกินไป และทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง ดังนั้น หากคุณยังคงพบปัญหาที่คล้ายกัน แม้ว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว อาจเป็นสัญญาณของความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ได้เช่นกันค่ะ

ที่มา : Makeuseof cover iT24Hrs-S