วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ดาวเทียมสำรวจ THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรและติดต่อกับสถานีภาคพื้นศรีราชาได้แล้ว

10 ต.ค. 2023
129

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 ซึ่งย่อมาจาก Thailand Earth Observation Satellite 2 ได้ประสบความสำเร็จ ขึ้นสู่วงโคจรเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยมีการนำส่งด้วยจรวด VEGA จากท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนา ซึ่งอยู่ที่รัฐเฟรนช์เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ เมื่อเวลา 8:36 น. ตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองค่ะ

เดิม THEOS-2 มีกำหนดนำส่งในวันที่ 7 ตุลาคม แต่ทาง Arianespace ได้แจ้งเลื่อนกำหนดนำส่งหลัง พบปัญหากระแสไฟฟ้าเกินค่ากำหนดที่จรวด จึงได้มีการเลื่อนกำหนดมาเป็นวันที่ 9 ตุลาคม แทนค่ะ


THEOS-2 เป็นดาวเทียมของประเทศไทย ที่สามารถบันทึกภาพความละเอียดสูง

  • เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนทั้งการจัดทำแผนที่
  • การจัดการเกษตร
  • การจัดการน้ำแบบองค์รวม
  • ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติ
  • ตลอดจนการบริหารทรัพยากร ครอบคลุมทุกพื้นที่และทันเวลา ทำให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

และจากนี้ THEOS-2 จะเข้าสู่โหมดทำงาน ทดสอบระบบควบคุม และติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นดิน ที่ศรีราชาซึ่งดูแลโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นจะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้ต่อไปค่ะ

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภาพจรวดนำส่งจาก อว.