วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

QR Code ไทยชนะ

30 มิ.ย. 2021
838

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทางรัฐบาลจะยังไม่สั่งล็อคดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สีแดง แต่ต้องบอกว่ายังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ยังเป็นกังวลกลัวว่าจะติดโควิด-19

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงมีโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือพ่อค้า, แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุดได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com โดยเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบและรับ qr code เพื่อให้ลูกค้าได้แสกน นอกจากนี้ยังสามารถเช็คความหนาแน่นภายในร้าน โดยสามารถเช็คว่าในเวลานี้ สามารถควรเข้าไปใช้บริการภายในร้านหรือไม่ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศของเราด้วย


แม้ว่าโครงการ ไทยชนะ ของทาง ศบค. จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19ใหม่ๆ จนมาถึงปัจจุบัน ก็นับได้กว่า 1 ปีแล้ว แต่ก็ยังถือว่า โครงการ ไทยชนะ ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในหลายๆแง่มุมของภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญเช่นการระบาดของโรคติดต่อนี้

ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ ที่ยังสมารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ห้างร้านต่างๆ สถานที่ต่างๆ สามารถเปิดให้ประชาชันทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ โดยการบันทึกผ่านการแสกน qr code ไทยชนะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เข้าใช้บริการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่นั้นๆ ในวันและเวลาใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก หากมีการสอบถาม มีการแจ้งไทมไลน์ หากประชาชนคนดังกว่า เกิดติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 จะได้สืบทราบ กักกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทาง

ระบบ ไทยชนะ ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนได้แก่

1. ส่วนของร้านค้า สถานที่ หรือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องคอยให้บริการ คอยรองรับประชาชน ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อข้อให้งาน ไทยชนะ พร้อมรับ qr code ไทยชนะ ได้ที่ www.ไทยชนะ.com ซึ่งก่อนอื่นต้องอ่าน และ ยอมรับ หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ของทาง ศบค. ก่อน เพื่อการยินยอมในการลงทะเบียน โดยข้อตกลงดังกล่าว จะมีทั้งคำนิยามต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า กิจการ รวมถึงผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าใจนิยามของโครงการมากขึ้น

หลังจากกดยอมรับ หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ของทาง ศบค. ก็จะมาถึงส่วนที่ 1 ที่จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน คือ ข้อมูลของกิจการ สถานประกอบการ และกิจกรรม โดยมีการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการผ่อนปรนการเปิดให้บริการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข

ในส่วนของ รูปแบบกิจการ กิจกรรม หรือ สถานประกอบการ ว่าจัดอยู่ในรูปแบบใด ในส่วนของการรองรับผู้ใช้บริการว่ามีสูงสุดสามารถรองรับได้กี่คน ในส่วนของชื่อกิจการ ที่อยู่ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อ รวมถึงระบุตำแหน่งของกิจการ ผ่านทางการระบุตำแหน่งของ Google Map

หลังจากกรอกข้อมูลในส่วนของกิจการ สถานประกอบการ หรือ กิจกรรมนั้น เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมาถึงในส่วนที่ 2 คือ ส่วนของ ข้อมูลผู้ติดต่อ เจ้าของกิจการ กิจกรรมหรือผู้ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น โดยข้อมูลในส่วนนี้ จะมีทั้ง ชื่อ นามสกุล ที่ต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ นาย นาง หรือ นางสาว ต่อมา เลขประตำตัวประชาชน รหัสด้านหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล สำหรับการติดต่อกลับและส่งรหัส ยืนยัน OTP

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลในส่วนของ กิจการ กิจกรรม หรือสถานที่เป็นที่เรียบร้อย ก็มาถึงในส่วนของการทำแบบประเมิณ สถานประกอบการ กิจกรรม กิจการนั้นๆ เมื่อทำแบบประเมิณเสร็จสิ้น ก็รอบรับรหัสยืนยัน OTP ที่จะถูกส่งเข้ามายัง เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน จากนั้นก็กรอกข้อมูลตัวเลข OTP เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง เท่านี้ก็ถือว่าการลงทะเบียนโครงการ ไทยชนะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และสามารถรอรับ qr code ไทยชนะ สำหรับใช้ในการเช็คอินได้เลย

2. ส่วนของประชาชนทั่วไป คือการเช็คอิน หรือ สแกน qr code ไทยชนะ ที่มีติดอยู่ตามบริการต่างๆของร้านค้า หรือกิจการนั้นๆ เพื่อเข้าใช้บริการร้านอาหาร กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ และทำการ เช็คเอาท์ เมื่อใช้บริการ ร้านอาหาร กิจการ หรือกิจกรรมนั้นๆเสร็จสิ้น ซึ่งโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ต สำหรับการบันทึกข้อมูลเข้าโครงการไทยชนะ สามารถใช้งานได้กับมือถือในทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นแอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส ซึ่งขั้นตอนในการเช็คอิน / เช็คเอาท์ ไทยชนะ มีดังต่อไปนี้

– อันดับแรก ให้ทำการโหลดแอพพลิเคชัน ไทยชนะ เข้ามายังโทรศัพท์มือถือก่อน โดยสามารถโหลดได้ทั้งทาง playstore ของระบบแอนดรอยด์ และ app store ของระบบ ไอโอเอส เพื่อใช้ในการ สแกน qr code ไทยชนะ สำหรับการเช็คอิน เมื่อเข้าใช้บริการ และเช็คเอาท์ เมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น

– เมื่อโหลดแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เข้าสู่โทรศัพท์ มือถือเรียบร้อย ก็สามารถเปิดแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และสแกน qr code ไทยชนะ ของร้านค้า กิจการห้างร้าน รวมถึงกิจกรรมและสถานที่นั้นๆได้เลย โดยการเข้าใช้บริการ ให้เลือกไปที่ เช็คอินร้านค้า และกดรับข้อตกลงและความยินยอม กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการเช็คอิน

มาถึงการ เช็คเอาท์ ก็สามารถทำได้เหมือนกับการเช็คอิน โดยการเปิดแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และสแกน qr code ไทยชนะ เลือก เช็คเอาท์และประเมินร้าน ก่อนจะกดรับข้อตกลงและความยินยอม กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนจะทำการประเมิน หลังใช้บริการเสร็จ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน