วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เปิดเอกสารที่ต้องใช้ผ่านด่านเคอร์ฟิว 13 จังหวัด

20 ก.ค. 2021
700

หลังจากที่ ศบค ได้ออกมาประกาศยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อที่จะมีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตลงให้ได้ โดยมีการประกาศพื้นที่เพิ่มอีก 3 จังหวัดจากเดิม 10 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ที่เพิ่มมาคือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา มาตรการในพื้นที่ 13 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน หรือช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่จะต้องเดินทางออกนอกเขตอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางออกนอกเขต ต้องมีเอกสาร 3 อย่าง นี้ มีอะไรบ้าง เช็คเลย


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 หรือ ศบค. เตือนว่า  หากไม่จำเป็นอย่าเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้นคนที่มีความจำเป็นจริงๆ ทั่วโลกใช้มาตรการเหล่านี้ คนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนที่อยู่นอกพื้นที่หากจะมีการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1.หลักฐานการอนุญาตจากเจ้าพนักงานในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะที่ด่านตรวจ

2.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ COVID-19.in.th แสดงคิวอาร์โค้ด ต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจด้วย

3.สแกน QR cord แอปพลิเคชันไทยชนะที่ด่านตรวจ

ทั้งนี้การเดินทางในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น.จะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตน และเอกสารรับรองความจำเป็น ต่อเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด