ขั้นตอนลงทะเบียนสำหรับเด็กจบใหม่และผู้ประกอบการ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จากผลกระทบของโรคโควิด 19 ทำให้นักเรียนที่จบใหม่ในช่วงโรคระบาดนี้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการหางานและผลกระทบกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างงานพนักงานต่อได้และได้เกิดปัญหาการเลิกจ้างเกิดขึ้น 

เนื่องด้วยพิษโควิด รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาจึงได้ประชุมและมีการอนุมัติ  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) รัฐช่วยผู้ประกอบการจ่ายเงินเดือนพนักงงานครึ่งหนึ่งตามวุฒิการศึกษาและทำให้เด็กจบใหม่ได้มีงานรองรับและมีรายได้รวมทั้งผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐ 

รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนไทยทั้งประเทศ “จ้างงานเด็กจบใหม่” กรอบวงเงิน 1.94 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา 

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือ จบในปี พ.ศ.2563 โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

คุณสมบัติผู้จบการศึกษา

 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข (สำหรับนายจ้าง)

 • ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
 • มีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)

รัฐมีการแบ่งจ่ายยังไงกับผู้ประกอบการจะมีฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย 4,335 บาท
 • วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท
 • วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

ขั้นตอนในการลงทะเบียนผู้จบการศึกษาใหม่

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ แอปพลิเคชั่น จ้างงานเด็กจบใหม่ ผ่านทาง App Store และ Google Play
 2. เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
 3. ตรวจสอบเงื่อนไข, ข้อกำหนด และ การให้ความยินยอม
 4. ลงทะเบียนสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และ กรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วกดที่ปุ่มลงทะเบียน
 5. หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ให้กดเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน
 6. หลังจาก Log-in เข้าบัญชีส่วนตัวเสร็จ ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว, อัพโหลดรูปภาพ, ระบุเลขบัญชีธนาคาร, เพิ่มไฟล์ใบรับรองผลการศึกษา แล้วกดที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
 7. กรอกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน และ ทำการระบุอัตราเงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการ
 8. เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงาน เช่น จังหวัด, เขต, อำเภอ, แขวง หรือ ตำบล
 9. รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ
 10. ถ้าหากได้รับการติดต่อจากทางผู้ประกอบการ ให้คลิกที่ปุ่มตอบรับ เพื่อตอบรับการจ้างงาน หรือไม่ตอบรับ
 11. ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญา เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลง

ขั้นตอนของผู้ประกอบการ / นายจ้าง

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการจ้าง
 2. ระบบคัดกรองสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง
 3. เลือกผู้จบการศึดษาใหม่ที่เหมาะสมกับงานที่ระบบคัดกรองมาให้
 4. ยืนยันการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
 5. จัดทำข้อบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 6. ลงนามข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 7. ระบบส่งบันทึกข้อตกลงให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ
 8. ตกลงจ้างงาน

รัฐบาลจะมีการอุดหนุนเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนต่อ คนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 ธันวาคม 2564สามารถเข้าลงทะเบียนทั้งนักศึกษาจบใหม่ และนายจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ทั้งหมดนี้ก็มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานช่วยให้มีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน/นายจ้างสถานประกอบการสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น